Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Podmienky lokálnych závodov ...

OM Activity contest

Platné podmienky pre účasť a zasielanie výsledkov zo závodu
OM Activity contest
pre stanice zo Slovenskej a Českej republiky
platné od 1. januára 2001

Usporiadateľ: SZR
Doba konania: Vždy druhá sobota v mesiaci, od 06:00 do 07:59 hodiny miestneho času.
Druh prevádzky: CW - od 06:00 do 06:59:59 hodiny
SSB - od 07:00 do 07:59:59 hodiny
Pásmo: 80m,
CW v segmente 3 520 až 3 560 kHz,
SSB v segmente 3 700 až 3 770 kHz,
Kategórie: 1. QRO/CW+SSB
2. QRO/CW
3. QRO/SSB
4. QRP/CW+SSB
5. QRP/CW
6. QRP/SSB
V kategórii QRO je maximálny výkon 100W, v kategórii QRP je maximálny výkon 5W.
Preteky sú vypísané len pre jednotlivcov. Klubová stanica môže byť obsluhovaná len jedným operátorom.
Odovzdávaný kód: RS(T) + poradové číslo spojenia od 001.
Bodovanie: 1 QSO = 1 bod; za spojenie s tou istou stanicou na obidvoch módoch sa pripočítava pri druhom spojení dodatkový 1 bod, čiže za CW a SSB QSO s tou istou stanicou sú 3 b.
Násobiče: Násobičom je posledné písmeno značky protistanice jeden raz za preteky. Posledné písmeno vlastnej značky je násobičom vtedy, ak sa tento násobič nepodarilo získať spojením s protistanicou. Maximálny počet násobičov je 26.
Výsledok: Súčet bodov krát súčet násobičov.
Hlásenia: z každých pretekov sa zasiela hlásenie na korešpondenčnom lístku (viď vzor) najneskôr nasledujúci piatok po pretekoch na adresy:
E-mail: omac@pobox.sk
Packet: OM6MW@OM0PBC.#ZSL.SVK.EU
- na vlastnú zodpovednosť
Poštou: Ing. Mojmír Jagoš OM6MW, Jaseňová 3, 010 01 Žilina, SR

Vzor hlásenia z OM AC: treba doplniť o údaj, s ktorými násobičmi nebolo pracované.

Značka:
Mesiac a rok:
Kategória:
Počet QSO CW/SSB:
Počet bodov CW/SSB:
Počet prídavných bodov:
Počet násobičov:
Chýbajúce násobiče:
Výsledok:


Čestné prehlásenie: Prehlasujem na svoju česť, že som dodržal súťažné a povoľovacie podmienky. Rozhodnutie vyhodnocovateľa považujem za konečné.

Dátum a podpis operátora: (pri zaslaní sieťou PR len meno a volaciu značku operátora)

HLASENIE z OMAC
mesiac: MAJ 2003

Volaci znak: OM5JA Kategoria: QRO
Mod: CW + SSB
Pocet QSO CW: 55
Pocet bodov CW: 55
Pocet dodatkovych bodov: 31
Pocet nasobicov: 25
Pocet QSO SSB: 69
Pocet bodov SSB: 69
SPOLU: 155
VYSLEDOK:                     (155 x 25) = 3875
Chybajuce nasobice: C,  

Vyhlasujem na svoju cest, ze som dodrzal podmienky preteku, ako aj povolovacie podmienky a vysledok suhlasi s dennikom a so skutocnostou. Rozhodnutie sutaznej komisie povazujem za konecne.

V Risnovciach 10. 05. 2003

Anton Javor v.r.

Na vytvorenie a odoslanie takéhoto hlásenia je určený rádiomatérsky program GENERÁTOR HLÁSENÍ od OK1XPH od verzie 1.4.
KV Prevádzkový aktív - vysielajúce stanice

Podmienky platné pre účasť a zasielanie výsledkov zo závodu
KV Prevádzkový aktív
pre vysielajúce stanice z Českej republiky a Slovenskej republiky
platné od 1. júla 2002

Usporiadateľ: OK / TFC, Telegraphy Friends Club (Klub priateľov telegrafie)
Doba konania: Prvá nedeľa v mesiaci, od 06:00 do 08:00 hodiny miestneho času, prebieha súčasne s prípadnými ďalšími závodmi.
Druh prevádzky: CW
Pásmo: 80m, v segmente 3 510 až 3 560 kHz (podľa doporučenia IARU)
Kategórie: QRP - maximálny výkon 5W/10W príkon
QRO - výkon podľa operátorskej triedy (doporučené 100W),
v prípade neuvedenia kategórie je stanica hodnotená ako QRO
SWL - táto kategória má svoje odlišné propozície

Pozor !!!
Od 01.07.2004 dôjde k zmene pri kategórii QRO nasledovne:
QRO - výkon vyšší ako 5W, maximálne však 100W.

Výzva: TEST PA
Odovzdávaný kód: OM stanice: RST + skratka okresu
OK/OL stanice: RST + kód. Kód pozostáva z písmena označujúceho príslušný kraj a prvých troch číslic PSČ pošty mesta - obce z ktorého stanica vysiela.

Pozor !!!
Od 01.07.2004 dôjde k zmene pri tvorbe odovzdávaného kódu
OK stanicami nasledovne: kód bude pozostávať z jedného
písmena tak ako doteraz a prvých dvoch číslic PSČ pošty
mesta - obce z ktorého stanica vysiela.

Bodovanie: Za úplné QSO 1 bod, neúplné sa nepočíta,
(QSO so stanicou mimo územia OK/OM sa nepočíta !!)
Násobiče: Okresy + kódy, vrátane vlastného, (vlastný okres / kód sa takisto počíta ako násobič, aj keď ho stanica nezíska v spojení s inou stanicou) len 1x za závod.
Výsledok: Jednoduchý súčin bodov za QSO a násobičov. Usporiadateľ má právo požadovať denník na kontrolu a jeho rozhodnutie o výsledku je konečné.
Z mesačných výsledkových listín bude zostavený prehľad celoročnej aktivity účastníkov. Hlásenie z KVPA musí vyhodnocovateľ obdržať najneskoršie druhý piatok po závode na adresy:
E-mail:  ok1hcg@qsl.net alebo ok1hcg@tiscali.cz
Packet: OK1HCG@OK0PPR.#BOH.CZE.EU
Poštou: Karel Křenek, Nevanova 1035/20, 163 00 Praha 618, ČR
Najnovšie je možné vyplniť a odoslať hlásenie aj priamo na Karlovej WWW stránke:
http://www.ok1hcg.zde.cz/
Hlásenie je potrebné zasielať iba v tejto forme, viď vzor. Na vytvorenie a odoslanie takéhoto hlásenia je vhodný GENERÁTOR HLÁSENÍ od OK1XPH. Podrobný návod ako posielať hlásenie prípadne log z KVPA nájdete tu.
Hlaseni ze zavodu : KVPA dne 7.7.2002
Kategorie : QRO
Znacka v zavode : OM5JA
Predavany OKR/KOD : NIT
Pocet platnych spojeni : 48
NASobice (OKR+KOD) : 39
Vysledek (QSO x NAS) : 48 x 39 = 1872
 
Prohlasuji, ze jsem dodrzel podminky zavodu, uvedeny vysledek odpovida skutecnosti.
  Tono, OM5JA
Označenia krajov v OK, z ktorých sa tvoria kódy pre závody poriadané TFC:
č. Názov kraja Sídlo Označenie pre TFC závody
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Praha
Stredočeský
Juhočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královohradecký
Pardubický
Vysočina
Juhomoravský
Zlínsky
Olomoucký
Moravskosliezky
Praha
Praha
České Budějovice
Plzeň
Karlove Vary
Ústí nad Labem
Liberec
Hradec Králové
Pardubice
Jihlava
Brno
Zlín
Olomouc
Ostrava
A
B
C
D
K
U
L
F
P
M
G
Z
R
S
Označenia, ktoré môžu byť poriadateľom pridelené ľubovoľne, bez ohľadu na umiestnenie stanice v jednotlivom kraji: Q, W, X, Y
Ostatné písmená, okrem uvedených 18-tich, zatiaľ nebudú využívané.
KV Prevádzkový aktív - poslucháči (SWL)

Podmienky platné pre účasť a zasielanie výsledkov zo závodu
KV Prevádzkový aktív pre poslucháčov (SWL)
platné od 1. júla 2002

Usporiadateľ: OK / TFC, Telegraphy Friends Club (Klub priateľov telegrafie)
Účastníci: V poslucháčskej kategórii sa preteku môže zúčastniť každý, kto dodrží propozície pre túto kategóriu a pošle výsledok. Súťažiť môže pod svojou vlastnou SWL značkou, značkou amatérskej vysielacej stanice alebo len pod svojim vlastným menom.
Stanovište poslucháča nieje obmedzené územím OK/OL/OM.
Doba konania: Prvá nedeľa v mesiaci, od 06:00 do 08:00 hodiny miestneho času v OK/OM, prebieha súčasne s prípadnými ďalšími závodmi.
Každý ročník začína kolom v mesiaci júli a končí kolom v mesiaci júni.
Druh prevádzky: CW, segment 3 510 - 3 560 kHz
Kategória: SWL - je potrebné vždy uviesť v hlásení !
Zapisuje sa: Značky obidvoch komunikujúcich staníc a aspoň jeden RST + násobič. Toto je úplne odpočuté QSO. Platné sú iba spojenia medzi OK/OL/OM stanicami navzájom.
Bodovanie: Za úplne odpočuté QSO 1 bod.
Každú stanicu je možné zaznamenať v ľubovolnom počte spojení, bez obmedzenia.
Násobiče: U OM staníc okresy, u OK/OL staníc kódy, každý iba 1x za závod. U OK/OL staníc je kód tvorený jedným písmenom a troma číslicami, viď podmienky KVPA pre vysielačov.
Výsledok: Jednoduchý súčin bodov za QSO a násobičov.
Hlásenie: Hlásenie musí vyhodnocovateľ obdržať najneskôr druhý piatok po závode. Usporiadateľ má právo požadovať denník na kontrolu, jeho rozhodnutie o výsledku je konečné.
Z mesačných výsledkových listín bude na konci ročníka zostavený celoročný prehľad aktivity.
Cudzia pomoc: Využitie cudzej pomoci (rozumie sa tým aj opísanie spojení z denníka inej stanice, použitie záznamovej techniky atď) je dôvodom na diskvalifikáciu! Pokiaľ poslucháč pracoval ako operátor vysielacej stanice (napr. klubovej atď), nieje možné tieto spojenia použiť pre jeho hodnotenie v kategórii SWL.
Adresy pre posielanie výsledkov:
E-mail:  ok1hcg@qsl.net
Packet: OK1HCG@OK0PPR.#BOH.CZE.EU
Poštou: Karel Křenek, Nevanova 1035/20, 163 00 Praha 618, ČR
Hlásenie je potrebné zasielať iba v tejto forme, viď vzor. Na vytvorenie a odoslanie takéhoto hlásenia je vhodný GENERÁTOR HLÁSENÍ od OK1XPH.
Hlaseni ze zavodu : KVPA dne 7.7.2002 (deň-mesiac-rok !)
Kategorie : SWL
Znacka v zavode : OM3-00000
QTH v zavode : Rišňovce
Jmeno a adresa pro pripadne vyzadani denniku ke kontrole   Anton Javor, 951 21 Rišňovce 274, SR
  om5ja@stonline.sk (poštová alebo e-adr.)
Pocet platnych spojeni : 48
NASobice (OKR+KOD) : 39
Vysledek (QSO x NAS) : 48 x 39 = 1872
 
Prohlasuji, ze jsem dodrzel podminky zavodu, uvedeny vysledek odpovida skutecnosti.
  Anton Javor
RX / ANT : je možné uviesť, nie je však podmienkou
SSB Liga - podmienky na prechodné obdobie

Podmienky platné pre účasť a zasielanie výsledkov zo závodu SSB Liga
pre stanice z Českej republiky a Slovenskej republiky
platné pre prechodné obdobie júl 2003 až december 2003

Usporiadateľ: OK1MZM
Doba konania: Prvá sobota v mesiaci, od 06:00 do 08:00 hod. miestneho času v ČR a SR.
Druh prevádzky: Iba 2xSSB
Pásmo: 80m, v segmente 3 700 až 3 770 kHz
Účastníci: Výlučne stanice vysielajúce z územia Českej alebo Slovenskej republiky.
Kategórie: QRP - maximálny výkon 5W/10W príkon
QRO - výkon podľa operátorskej triedy (doporučené 100W)
SWL - Poslucháči si môžu každú stanicu započítať iba raz. Zaznamenané spojenie je platné, ak je prijatá značka stanice, odosielaný súťažný kód a značka protistanice. Takéto spojenie sa hodnotí 1 bodom. Ak sú zaznamenané oba odovzdávané kódy, jedná sa o dva samostatné záznamy a počítajú sa za dva body (každý po 1 bode). Odposluchom jedného kompletného spojenia je možné teda získať maximálne 2 body a 2 násobiče. Počet výskytov jednej stanice ako protistanice nieje obmedzený.
Odovzdávaný kód: RS + skratka okresu (príklad : 59 DPM)
Bodovanie: Za úplné QSO 1 bod, neúplné sa nepočíta,
(QSO so stanicou mimo územia OK/OM sa nepočíta !!)
Násobiče: Okresné znaky vrátane vlastného (vlastný okres platí tiež ako násobič, a to aj vtedy, ak ho stanica nezíska od iného účastníka závodu).
Výsledok: Jednoduchý súčin bodov za QSO a násobičov. Usporiadateľ má právo požadovať denník na kontrolu a jeho rozhodnutie o výsledku je konečné.
Z mesačných výsledkových listín bude zostavený prehľad celoročnej aktivity účastníkov. Hlásenie z SSB Ligy musí vyhodnocovateľ obdržať najneskoršie prvý piatok po závode:
Na Internete: vyplnením formulára na adrese http://www.ssbliga.nagano.cz/
Na pakete: vyplnením položiek hlásenia po príkaze 'ssbl add' na OK0NAG-11
Poštou: Miloš Zimmermann ml., OK1MZM, Macháčkova ul. 35, 31809 Plzeň, ČR
prípadne na:
E-mail: ssbliga@nagano.cz (tabuľka z Generátora hlásení, viď vzor v podmienkach pre KVPA)
Paket: OK0NAG@OK0NAG.#BOH.CZE.EU (tabuľka z Generátora hlásení, viď vzor v podmienkach pre KVPA)

Adresy na korešpondenciu (pripomienky a poznámky k závodu):
Paket: OK1MZM
E-mail: ok1mzm@nagano.cz
Aktivita 160 CW

Podmienky platné pre účasť a zasielanie výsledkov zo závodu
Aktivita 160 CW
pre stanice z Českej republiky a Slovenskej republiky
platné pre rok 2003

Usporiadateľ: ČRK
Doba konania: Druhý pondelok v mesiaci, od 21:30 do 22:30 hod. SEČ.
Pozor zmena času konania preteku !!!
Druh prevádzky: CW
Pásmo: 160m, v segmente 1 840 až 1 900 kHz
Účastníci: Stanice vysielajúce z územia Českej alebo Slovenskej republiky.
Kategórie: QRO - jednotlivci,
QRP - jednotlivci, výkon maximálne 5W,
Klubové a zvláštne stanice,
SWL
Odovzdávaný kód: RST + okresný znak
Bodovanie: QSO = 1 bod
Násobiče: Násobiče sú okresy vrátane vlastného (aj pokiaľ bola stanica jediná, ktorá z okresu pracovala).
Výsledok: Výsledkom je súčin bodov za QSO a násobičov. U SWL je výsledok rovný počtu odpočutých jednotlivých staníc vynásobený počtom odpočutých jednotlivých okresov (SWL si nemôžu započítať svoj okres, pokiaľ ho neodpočujú).
Z výsledkov za jednotlivé mesiace bude zostavené celoročné hodnotenie. Do celoročného výsledku bude započítaná aj stanica, ktorá sa zúčastnila iba jediného kola. Diplomy obdržia prvé 3 stanice v každej kategórii a naviac najlepší QRPP a XYL op. Do výsledkovej listiny budú zahrnuté stanice, od ktorých vyhodnocovateľ obdrží hlásenie do 14 dní od konania preteku. Rozhoduje deň prijatia hlásenia. Hlásenie v stručnej forme musí obsahovať značku stanice, dátum konania aktivity (mesiac kola), počet QSO, počet násobičov, výsledný počet bodov, kategóriu v ktorej sa stanica zúčastnila. Pokiaľ bude stanica obsluhovaná XYL alebo QRPP ( do 1W ) je vhodné túto skutočnosť takisto uviesť v hlásení. Hlásenie z A160CW je možné odovzdať bezprostredne po aktivite vyhodnocovateľovi v okolí frekvencie 1 850 kHz alebo na adresy:
E-mail: a160m@crk.cz alebo a160@seznam.cz
Paket: OK1HSF@OK0PPL.#BOH.CZE.EU
SMS: (00 420) 604 488 427
Poštou na adresu: Ing.
Petr Machyl, Cerniv 74, 411 17 Libochovice, ČR
Aktivita 160 SSB

Podmienky platné pre účasť a zasielanie výsledkov zo závodu
Aktivita 160 SSB
pre stanice z Českej republiky a Slovenskej republiky
platné pre rok 2003

Usporiadateľ: ČRK
Doba konania: Prvý pondelok v mesiaci, od 21:30 do 22:30 hod. SEČ.
Pozor zmena času konania preteku!!!
Druh prevádzky: 2xSSB
Pásmo: 160m, v segmente 1 860 až 1 910 kHz
Účastníci: Stanice vysielajúce z územia Českej alebo Slovenskej republiky.
Kategórie: Jednotlivci,
Klubové a zvláštne stanice,
SWL
Odovzdávaný kód: RS + okresný znak
Bodovanie: QSO = 1 bod
Násobiče: Násobiče sú okresy vrátane vlastného (aj pokiaľ bola stanica jediná, ktorá z okresu pracovala).
Výsledok: Výsledkom je súčin bodov za QSO a násobičov. U SWL je výsledok rovný počtu odpočutých jednotlivých staníc vynásobený počtom odpočutých jednotlivých okresov (SWL si nemôžu započítať svoj okres, pokiaľ ho neodpočujú).
Z výsledkov za jednotlivé mesiace bude zostavené celoročné hodnotenie. Do celoročného výsledku bude započítaná aj stanica, ktorá sa zúčastnila iba jediného kola. Diplomy obdržia prvé 3 stanice v každej kategórii a naviac najlepší QRPP a XYL op. Do výsledkovej listiny budú zahrnuté stanice, od ktorých vyhodnocovateľ obdrží hlásenie do 14 dní od konania preteku. Rozhoduje deň prijatia hlásenia. Hlásenie v stručnej forme musí obsahovať značku stanice, dátum konania aktivity (mesiac kola), počet QSO, počet násobičov, výsledný počet bodov, kategóriu v ktorej sa stanica zúčastnila. Pokiaľ bude stanica obsluhovaná XYL alebo QRPP ( do 1W ) je vhodné túto skutočnosť takisto uviesť v hlásení. Hlásenie z A160CW je možné odovzdať bezprostredne po aktivite vyhodnocovateľovi v okolí frekvencie 1 850 kHz alebo na adresy:
E-mail: a160m@crk.cz alebo a160@seznam.cz
Paket: OK1HSF@OK0PPL.#BOH.CZE.EU
SMS: (00 420) 604 488 427
Poštou na adresu: Ing. Petr Machyl, Cerniv 74, 411 17 Libochovice, ČR
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 - 2004 OM5JA