Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

OM SSB Preteky 2004
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0400 OM5JA 59 001 NIT OM3PA 59 PAR 004
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0402 OM5JA 59 002 NIT OK1CBB 59 FSE 001
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0402 OM5JA 59 003 NIT OK2KMO 59 HOL 005
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0403 OM5JA 59 004 NIT OK2BEN 59 GZS 003
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0403 OM5JA 59 005 NIT OK2HI 59 GZL 004
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0403 OM5JA 59 006 NIT OM8RA 59 SNV 001
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0406 OM5JA 59 007 NIT OK1MSP 59 FHB 015
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0406 OM5JA 59 008 NIT OK2BMI 59 HOL 008
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0407 OM5JA 59 009 NIT OK1IF 59 ELI 007
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0408 OM5JA 59 010 NIT OK1FMG 59 BRA 008
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0410 OM5JA 59 011 NIT OK1MNV 59 FJI 013
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0411 OM5JA 59 012 NIT OK1MJA 59 ECH 004
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0412 OM5JA 59 013 NIT OK1ARN 59 FHK 009
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0412 OM5JA 59 014 NIT OM3BH 59 BYT 009
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0413 OM5JA 59 015 NIT OK2BEH 59 GBV 001
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0413 OM5JA 59 016 NIT OK2ZC 59 GBL 013
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0414 OM5JA 59 017 NIT OK2BIU 59 GBM 006
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0414 OM5JA 59 018 NIT OM7AG 59 ZVO 013
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0415 OM5JA 59 019 NIT OK1DSZ 59 BBE 022
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0416 OM5JA 59 020 NIT OK2KWS 59 HBR 013
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0417 OM5JA 59 021 NIT OK2LF 59 HOP 016
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0418 OM5JA 59 022 NIT OK1FUA 59 ELO 001
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0418 OM5JA 59 023 NIT OK1CZ 59 BKO 003
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0421 OM5JA 59 024 NIT OK1JFP 59 EUL 019
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0421 OM5JA 59 025 NIT OK2BKP 59 GKR 024
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0424 OM5JA 59 026 NIT OM3CAZ 59 KEZ 002
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0424 OM5JA 59 027 NIT OM7PY 59 LUC 025
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0424 OM5JA 59 028 NIT OK1DSZ 59 BBE 029
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0425 OM5JA 59 029 NIT OK2PRM 59 GPR 018
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0425 OM5JA 59 030 NIT OK1KHB 59 FHB 011
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0426 OM5JA 59 031 NIT OK1CR 59 DTA 007
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0426 OM5JA 59 032 NIT OK1IF 59 ELI 028
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0427 OM5JA 59 033 NIT OM7YA 59 ZIH 019
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0427 OM5JA 59 034 NIT OK1DQP 59 FNA 013
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0428 OM5JA 59 035 NIT OM4ANJ 59 TNC 019
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0428 OM5JA 59 036 NIT OK2KMO 59 HOL 029
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0428 OM5JA 59 037 NIT OK1VHV 59 BKO 008
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0429 OM5JA 59 038 NIT OK2KWS 59 HBR 023
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0430 OM5JA 59 039 NIT OK1OWW 59 CST 024
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0430 OM5JA 59 040 NIT OM3PA 59 PAR 044
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0430 OM5JA 59 041 NIT OK1FCJ 59 CPR 030
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0431 OM5JA 59 042 NIT OK2BEN 59 GZS 026
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0432 OM5JA 59 043 NIT OK1MSP 59 FHB 038
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0432 OM5JA 59 044 NIT OK2BME 59 HNJ 042
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0432 OM5JA 59 045 NIT OK1MJA 59 ECH 015
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0433 OM5JA 59 046 NIT OM6ASV 59 MAR 017
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0433 OM5JA 59 047 NIT OK1FUU 59 BPZ 015
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0434 OM5JA 59 048 NIT OM6RM 59 TVR 031
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0435 OM5JA 59 049 NIT OM8YL 59 KEO 035
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0436 OM5JA 59 050 NIT OK2HI 59 GZL 046
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0438 OM5JA 59 051 NIT OM3YAD 59 ILA 029
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0439 OM5JA 59 052 NIT OK1FMX 59 EMO 041
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0440 OM5JA 59 053 NIT OM7AG 59 ZVO 050
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0441 OM5JA 59 054 NIT OK1MNV 59 FJI 057
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0441 OM5JA 59 055 NIT OM3BH 59 BYT 040
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0442 OM5JA 59 056 NIT OM6MW 59 ZIL 064
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0443 OM5JA 59 057 NIT OK2KRT 59 HVS 055
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0444 OM5JA 59 058 NIT OM7AT 59 KRU 057
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0444 OM5JA 59 059 NIT OK2BKP 59 GKR 046
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0445 OM5JA 59 060 NIT OK2BMI 59 HOL 056
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0446 OM5JA 59 061 NIT OK2ABU 59 GZS 049
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0446 OM5JA 59 062 NIT OK1CID 59 FUO 043
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0447 OM5JA 59 063 NIT OK2WYK 59 GZS 051
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0448 OM5JA 59 064 NIT OK1KAK 59 CJH 014
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0451 OM5JA 59 065 NIT OK1ARN 59 FHK 037
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0451 OM5JA 59 066 NIT OK2LF 59 HOP 045
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0452 OM5JA 59 067 NIT OM3WOR 59 NIT 006
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0452 OM5JA 59 068 NIT OM4APD 59 PRI 003
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0452 OM5JA 59 069 NIT OM3ROM 59 PBY 040
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0453 OM5JA 59 070 NIT OK1HAI 59 CBU 030
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0453 OM5JA 59 071 NIT OK2ZC 59 GBL 053
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0453 OM5JA 59 072 NIT OM5BP 59 PAR 058
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0454 OM5JA 59 073 NIT OK1KDT 59 CPE 040
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0455 OM5JA 59 074 NIT OK1KMG 59 BME 038
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0455 OM5JA 59 075 NIT OK2VP 59 GKR 042
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0456 OM5JA 59 076 NIT OM7AB 59 ZVO 055
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0456 OM5JA 59 077 NIT OK1CBB 59 FSE 030
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0457 OM5JA 59 078 NIT OK1FLT 59 EJA 014
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0458 OM5JA 59 079 NIT OM3TLE 59 BAN 018
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0459 OM5JA 59 080 NIT OK1JPO 59 EUL 011
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0500 OM5JA 59 081 NIT OK2EQ 59 HOP 043
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0502 OM5JA 59 082 NIT OM3PA 59 PAR 092
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0503 OM5JA 59 083 NIT OK2BMI 59 HOL 078
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0504 OM5JA 59 084 NIT OK1FMG 59 BRA 051
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0505 OM5JA 59 085 NIT OM3TLE 59 BAN 024
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0506 OM5JA 59 086 NIT OK2BKP 59 GKR 073
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0507 OM5JA 59 087 NIT OM7AG 59 ZVO 081
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0508 OM5JA 59 088 NIT OK2HI 59 GZL 074
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0509 OM5JA 59 089 NIT OK2BEN 59 GZS 060
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0509 OM5JA 59 090 NIT OK2KWS 59 HBR 071
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0510 OM5JA 59 091 NIT OK2VP 59 GKR 049
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0510 OM5JA 59 092 NIT OM4APD 59 PRI 021
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0511 OM5JA 59 093 NIT OK2KMO 59 HOL 088
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0513 OM5JA 59 094 NIT OK1MSP 59 FHB 098
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0514 OM5JA 59 095 NIT OK1FUA 59 ELO 088
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0517 OM5JA 59 096 NIT OK2WYK 59 GZS 074
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0517 OM5JA 59 097 NIT OK2VH 59 GBV 055
QSO: 1860 PH 2004-09-18 0519 OM5JA 59 098 NIT OK1DSZ 59 BBE 082
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0520 OM5JA 59 099 NIT OK2LF 59 HOP 072
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0521 OM5JA 59 100 NIT OK1FUA 59 ELO 096
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0522 OM5JA 59 101 NIT OK2BIU 59 GBM 052
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0522 OM5JA 59 102 NIT OK1FUU 59 BPZ 071
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0523 OM5JA 59 103 NIT OK1CID 59 FUO 091
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0524 OM5JA 59 104 NIT OK2ZC 59 GBL 095
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0525 OM5JA 59 105 NIT OM7AB 59 ZVO 098
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0526 OM5JA 59 106 NIT OK1KZ 59 APH 099
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0527 OM5JA 59 107 NIT OM6MW 59 ZIL 124
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0529 OM5JA 59 108 NIT OK2BEN 59 GZS 081
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0529 OM5JA 59 109 NIT OM7YA 59 ZIH 063
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0530 OM5JA 59 110 NIT OM4APD 59 PRI 035
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0531 OM5JA 59 111 NIT OK1KHB 59 FHB 046
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0532 OM5JA 59 112 NIT OK2KWS 59 HBR 091
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0532 OM5JA 59 113 NIT OK2PRM 59 GPR 067
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0532 OM5JA 59 114 NIT OM3PA 59 PAR 132
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0533 OM5JA 59 115 NIT OM3YAD 59 ILA 069
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0533 OM5JA 59 116 NIT OK1HAI 59 CBU 063
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0533 OM5JA 59 117 NIT OM8YL 59 KEO 093
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0534 OM5JA 59 118 NIT OM5AMS 59 ZMO 005
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0536 OM5JA 59 119 NIT OK1EV 59 FTR 076
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0536 OM5JA 59 120 NIT OM6RM 59 TVR 099
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0536 OM5JA 59 121 NIT OM4ANJ 59 TNC 063
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0537 OM5JA 59 122 NIT OK2LF 59 HOP 087
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0537 OM5JA 59 123 NIT OK2BFK 59 HOL 041
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0539 OM5JA 59 124 NIT OK2KMO 59 HOL 122
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0539 OM5JA 59 125 NIT OK2BME 59 HNJ 110
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0539 OM5JA 59 126 NIT OM0JL 59 STR 046
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0542 OM5JA 59 127 NIT OK1DSZ 59 BBE 120
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0542 OM5JA 59 128 NIT OK1JFP 59 EUL 118
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0543 OM5JA 59 129 NIT OM7AG 59 ZVO 132
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0544 OM5JA 59 130 NIT OK2BKP 59 GKR 126
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0545 OM5JA 59 131 NIT OK1IF 59 ELI 148
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0546 OM5JA 59 132 NIT OK1HC 59 CJH 037
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0547 OM5JA 59 133 NIT OM8ON 59 KEB 005
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0547 OM5JA 59 134 NIT OK2BFN 59 GZL 060
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0548 OM5JA 59 135 NIT OK2EQ 59 HOP 098
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0548 OM5JA 59 136 NIT OM6PR 59 LMI 011
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0549 OM5JA 59 137 NIT OK2ABU 59 GZS 132
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0551 OM5JA 59 138 NIT OM5BP 59 PAR 137
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0551 OM5JA 59 139 NIT OK1FMX 59 EMO 111
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0552 OM5JA 59 140 NIT OK2BEH 59 GBV 123
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0552 OM5JA 59 141 NIT OK1FC 59 BPB 005
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0552 OM5JA 59 142 NIT OK1DQP 59 FNA 115
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0553 OM5JA 59 143 NIT OK2WYK 59 GZS 106
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0554 OM5JA 59 144 NIT OM7AT 59 KRU 123
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0554 OM5JA 59 145 NIT OK2KRT 59 HVS 143
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0555 OM5JA 59 146 NIT OM3BH 59 BYT 109
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0557 OM5JA 59 147 NIT OK1AXG 59 FNA 072
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0558 OM5JA 59 148 NIT OK1DHP 59 ETE 009
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0558 OM5JA 59 149 NIT OK1MJA 59 ECH 086
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0559 OM5JA 59 150 NIT OM5MO 59 ZMO 029
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0559 OM5JA 59 151 NIT OK2VGD 59 GTR 041
QSO: 3700 PH 2004-09-18 0559 OM5JA 59 152 NIT OK2VH 59 GBV 103
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA