Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
História obce Rišňovce
Počiatky osídlenia obce

Vývoj obce do roku 1918
- 1. Dejiny Rišňoviec počas
stredoveku do roku 1272

- 2. Rišňovce po príchode
Rišňovských ( 1274 - 1526 )

- 3. Dejiny obce v rokoch
1526 - 1700

- 4. Spoločenská situácia v obci
v rokoch 1700 - 1918

- 5. Dejiny miestnych cirkví
- 6. Vývoj obecnej samosprávy
od XVIII. po začiatok XX. storočia

- 7. Genealogické tabuľky
šľachticov z Rišňoviec


Vývoj obce po roku 1918
- 1. Sociálno-politický vývoj
  a. Roky 1918 - 1939

  b. Samospráva obce
  c. Roky 1938 - 1945
  d. Od roku 1945 po súčasnosť
- 2. Výstavba verejných objektov
- 3. Bytová výstavba a úroveň bývania
- 5. Školstvo
- 6. R. - kat.  farnosť a cintoríny
- 7. Poľnohospodárstvo
- 8. Zdravotníctvo
- 9. Iné VP inštitúcie
- 10. Spoločenské aktivity
Všeobecnosti
Logy zo závodov
Kniha návštev
 
HISTÓRIA OBCE RIŠŇOVCE
HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE OD ROKU 1918 PO SÚČASNOSŤ
Autor: Ing. Anton Daniš,
   4. OBCHODNÁ SIEŤ A SLUŽBY

   Žijúci pamätníci uvádzajú, že v obci po 1.svetovej vojne do roku 1940 bolo 6 malých obchodov so zmiešaným tovarom. Na Salašoch Schlüslerová (Neumanová) - židovka a Viktória Bíliková (Romanová). V Dolnej dedine rodina Löwyová - židovská rodina. V susedstve tohto obchodu bol obchod mäsiara Emila Majerníka. V Hornej dedine mal obchod Pavol Habán. Na Párovciach pri mlyne bol obchod Potravného družstva "Budúcnosť". Po roku 1940 otvoril obchod s potravinami Jozef Pauk. V uvedených rokoch bolo v obci 5 hostincov - krčiem. Pri hlavnej križovatke statkár D. Šimora. Na Párovciach Štrasser a Jakub Káčer pri mlyne. V Dolnej dedine mal hostinec Florián Škarbala a v Hornej dedine Pavol Habán.
   Po 1. svetovej vojne obcou často prechádzali aj tzv. podomoví obchodníci - "lacní Jožkovia", pochádzajúci zo Srbska. Svoj tovar nosili v malej debničke pred sebou, previazanej remeňom a zavesenej na krku. Ponúkali rôzny tovar. Vyjednávaním kupujúci často dosiahol, že tovar kúpil za podstatne nižšiu cenu ako predávajúci ponúkol. V 30-tych rokoch až do začiatku 50-tych rokov bol v obci pekár Jozef Tomaščík. Pec, v ktorej piekol chlieb mal vo svojom dome na "Salašoch". Koncom 30-tych rokov firma APOLLO prevádzkovala v obci benzínové čerpadlo. Umiestnená bola pri hlavnej križovatke pred domom Štefana Tancera, miestneho holiča, ktorý túto "pumpu" obsluhoval. Benzínová pumpa bola zrušená po roku 1948.
   V Rišňovciach bola koncom 30-tych rokov až do roku 1948 predajňa stavebného materiálu jej vlastníkom bol Michal Heriban. Po roku 1948 bola zmenená na predajňu palív. Od roku 1960 túto predajňu prevádzkovali Uholné sklady Nitra.
   Živnostenskú činnosť v obci v období po 1.svetovej vojne vykonávalo aj niekoľko živnostníkov - remeselníkov. V obci bolo aj niekoľko vlastníkov mláťačiek na obilie.
 
KováčiFrantišek Antušek,
Štefan Verták,
Rudolf Lenghart,
Jakub Káčer,
Kornel Šmikala,
Jozef Svrbický,
Štefan Ambro,
Ján Škrovánek,
KoláriAnton Görög,
Žano Görög,
StoláriMichal Málik,
Koloman Javor,
ObuvníciJozef Bílik,
Melicher Valkovič,
Libor Janek,
Imrich Filo,
Rudolf Fiala,
KrajčírAnton Strhan,
TesárTomáš Knotek,
 
Vojtech Šomský, Štefan Verták, Jakub Káčer, Štefan Ambro, Ján Škrovánek, František Gurina, Jozef Svrbický, Jozef Antušek a Anton Bulík. Uvedení vlastníci mláťačiek poskytovali svoje služby nielen miestnym statkárom, gazdom a maloroľníkom, ale aj v okolitých obciach.
   Od roku 1948 boli súkromné obchody a hostince buď zrušené alebo združené do ľudového spotrebného družstva "Jednota". V roku 1948 bola v obci otvorená predajňa obuvi "Obuva". Predajňu zriadil podnik Baťa - Baťovany, bola umiestnená na Párovciach v dome pána Záturu. Túto predajňu neskoršie prevzala Jednota. Obuv bola naposledy v priestoroch Jozefa Pauka pri kostole.
   Do roku 1958 boli miestne obchody umiestňované len v provizóriách. Obchodná sieť v obci sa zásluhou Jednoty rozšírila a skvalitnila. V roku 1958 bol daný do prevádzky "Obchodný dom", v ktorom boli predajne Potraviny, Priemyselný tovar a Textil - obchod bol v objektoch Kalába. V roku 1959 bola daná do prevádzky "Pekáreň" - postavila a vlastnila ju Jednota Hlohovec. Pekáreň zásobovala chlebom miestnu i okolité obce. V súčasnosti Pekáreň prevádzkuje miestne Poľnohospodárske družstvo. Jednota postupne zriadila v obci predajňu Mlieka a Mäsa. V pohostinstve pri mlyne bol zriadený Závod verejného stravovania (ZVS). Na stravovanie dôchodcov v ZVS prispieval MNV a dôchodcovia doplácali iba 1 - 3 Kčs za obed.
   Podnik Zdroj Nitra v roku 1971 otvoril v obci predajňu potravín s bufetom.
   V období po roku 1950 boli v obci zriadené prevádzkarne poskytujúce služby občanom: kaderníctvo, autodoprava, zberňa prádla a výmena plynových fliaš propán - bután.
   V roku 1990 MNV Rišňovce v rámci služieb občanom zabezpečil odvoz komunálneho odpadu vlastným smetiarskym vozidlom. Komunálny odpad do roku 1994 bol odvážaný na dočasne povolenú skládku TKO na "Pažiti". Od roku 1994 sa odpad vyváža na ekologickú skládku v lokalite "Slopy - Tomán".
   Po roku 1990 nastali v obchodnej sieti podstatné zmeny. Reštitúciou boli objekty, v ktorých boli umiestnené predajne Jednoty a Zdroja, vrátené ich pôvodným majiteľom. Boli zrušené predajne Jednoty (Obchodný dom, Mlieko a Chlieb, Mäso a Obuv).

 

 

 

 

<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA