Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
História obce Rišňovce
Počiatky osídlenia obce

Vývoj obce do roku 1918
- 1. Dejiny Rišňoviec počas
stredoveku do roku 1272

- 2. Rišňovce po príchode
Rišňovských ( 1274 - 1526 )

- 3. Dejiny obce v rokoch
1526 - 1700

- 4. Spoločenská situácia v obci
v rokoch 1700 - 1918

- 5. Dejiny miestnych cirkví
- 6. Vývoj obecnej samosprávy
od XVIII. po začiatok XX. storočia

- 7. Genealogické tabuľky
šľachticov z Rišňoviec


Vývoj obce po roku 1918
- 1. Sociálno-politický vývoj
  a. Roky 1918 - 1939

  b. Samospráva obce
  c. Roky 1938 - 1945
  d. Od roku 1945 po súčasnosť
- 2. Výstavba verejných objektov
- 3. Bytová výstavba a úroveň bývania
- 4. Obchodná sieť a služby
- 5. Školstvo
- 6. R. - kat.  farnosť a cintoríny
- 7. Poľnohospodárstvo
- 9. Iné VP inštitúcie
- 10. Spoločenské aktivity
Všeobecnosti
Logy zo závodov
Kniha návštev
 
HISTÓRIA OBCE RIŠŇOVCE
HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE OD ROKU 1918 PO SÚČASNOSŤ
Autor: Ing. Anton Daniš,
   8. ZDRAVOTNÍCTVO

   Prvým lekárom, ktorý pôsobil v Rišňovciach bol MUDr. Štefan Benko, ktorý prišiel z Rumanovej v roku 1925. Predtým obyvatelia obce dochádzali k lekárovi do Rumanovej. Ordinácia a byt lekára boli v Dolných Rišňovciach. V tejto budove bola tiež miestna četnícka stanica a prvá trieda ľudovej školy.
   Do zdravotníckeho obvodu Rišňoviec patrili aj obce Rumanová, Kľačany, Sasinkovo (Šág), Alekšince a Lukáčovce. Lekár Benko pôsobil v obci do začiatku roka 1939. V rokoch 1939-1945 pôsobil v obci MUDr. Valach - presťahoval sa do Piešťan. V roku 1945 prišiel na obvod MUDr. Štefan Garay, ktorý tu pôsobil do konca roku 1982.
   Práca týchto prvých lekárov bola veľmi namáhavá a náročná nielen na odborné vedomosti, ale aj na pracovný čas. Lekári nemali určenú pracovnú dobu, k pacientom boli privolávaní aj v nočných hodinách. K pacientom chodili v každom počasí. Často museli v ordinácii alebo priamo v domácnostiach pacientov uskutočňovať aj nevyhnutné chirurgické zákroky. Nebolo zvláštnosťou, keď za asistencie pôrodnej asistentky museli odvádzať aj pôrody. Pôrodnou asistentkou bola v rokoch 1901-1950 Mária Strhanová, od roku 1950 Oršula Patúcová. Koncom 50. rokov rodili ženy už na pôrodnici v nemocnici. V roku 1950 bola zriadená prvá poradňa pre matky s deťmi. Obvodný lekár do roku 1961 ošetroval aj deti. Od roku 1961 chodili občania s deťmi detskej lekárke do Lužianok.
   Od 1.januára 1983 bol obvodným lekárom MUDr. Milan Bielický. Za jeho pôsobenia bolo zriadené zdravotné stredisko aj v Alekšinciach. Pod toto stredisko patria aj Lukáčovce. Od vzniku tohoto strediska obvodný lekár striedavo ordinuje 2 a 3 dni v týždni v oboch zdravotných strediskách.
   V roku 1989-1990 bola uskutočnená rekonštrukcia celej budovy nového kaštieľa, kde je umiestnené celé zdravotné stredisko. Sú tu 3 samostatné ambulancie.
   Od roku 1989 je obvodnou lekárkou pre dospelých MUDr. Anna Šimová, ktorá od roku 1995 pracuje ako neštátny lekár. V ambulancii má EKG, zakúpené Obcou Rišňovce.
Prvou detskou lekárkou v zdravotnom stredisku bola MUDr. Zuzana Korčeková - pôsobila v rokoch 1971-1984. Od roku 1984 na obvode pôsobí MUDr. Natália Pristachová v súčasnosti ako neštátny lekár. Do zdravotného obvodu detskej lekárky patria obce: Rišňovce, Alekšince, Lukáčovce, Rumanová a Báb.
   Prvým zubným lekárom v obci bol dentista Jozef Zapletal, prišiel z Hlohovca v roku 1957. Predtým chodili občania za ošetrením do Hlohovca. V rokoch 1962-1978 pôsobil v obci MUDr. Jozef Tibenský. V ďalšom období až do roku 1994 tu pôsobili štyria zubní lekári - MUDr. Mareková, MUDr. Gyuríková, MUDr. Vondrík a MUDr. Václav Benca. Od roku 1994 tu pôsobí MUDr. Jarmila Kučerová, v súčasnosti ako neštátny lekár.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA